StelResult

Het sociaal domein van Stel ResultDe projecten Sociaal Domein van Stel ResultDe duurzaamheidsactiviteiten van Stel ResultGa naar projecten duurzaamheidNaar het informatieformulier

 

 

 

 

 

 

 

van inzicht
naar
beheersing
tot
optimalisatie

 

LOPENDE PROJECTEN IN HET SOCIAAL DOMEIN

 

Gemeente Oosterhout

• Als beleidsadviseur en projectleider binnen het sociale domein zijn wij betrokken bij de coördinatie van het Wmo-programma. Om dit doel te bereiken, worden de krachten van de gemeente, die van de samenleving en die van zorg- en welzijnsorganisaties gebundeld vanuit een gemeentelijke visie.


Stadsmarinier Gouda

•  Project ‘Stadsmarinier Gouda': De stadsmarinier in Gouda is een ambtenaar die onveiligheid in probleemwijken direct aanpakt. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de coördinator Veiligheid, het Veiligheidshuis, reclassering, wijkagenten en jongerenwerk. StelResult helpt knelpunten en kansen te analyseren om de huidige aanpak te actualiseren naar de huidige ontwikkelingen.

 

Vereniging Vrouwen Voor Elkaar

•  Vereniging Vrouwen Voor Elkaar: Het doel van de Vereniging Vrouwen voor Elkaar is om vrouwen van buitenlandse afkomst samen te brengen en hun zelfredzaamheid te vergroten. Door het zoeken van samenwerkingspartners en het vinden financieringsbronnen wordt het mogelijk om een programma te ontwikkelen waarmee de kansen van deze vrouwen op de Nederlandse arbeidsmarkt vergroten. Hierbij werkt de vereniging nauw samen met verschillende lokale partijen.


 

 

Meer informatie kunt u aanvragen via de email of het speciale aanvraagformulier.